Raport 8/2019 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2019 r.

Data sporządzenia 2019-04-01
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2019 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w I kwartale 2019 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 89 lokali,

2. 167 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich.

Dla porównania w I kwartale 2018 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 304 lokali,

2. 18 lokali rozpoznanych w wyniku

Jednocześnie, na koniec I kwartału 2019 roku Grupa miała zawarte 173 umowy rezerwacyjne tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Na koniec I kwartału 2019 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 477 lokali, natomiast w realizacji było 945 lokali.

Data publikacji: 01.04.2019 r., godz. 07:22

 

Poprzedni raport: 27 Marzec 2019

7/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 kwietnia 2019 r. oraz projekty dokumentów

Czytaj więcej