Raport 13/2018 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2018 r.

Data sporządzenia 2018-04-03
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2018 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w I kwartale 2018 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 304 lokali,

2. 18 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów przedwstępnych i deweloperskich we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę umów notarialnych, przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części w ramach inwestycji.

Dla porównania w I kwartale 2017 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 117 lokali,

2. 15 lokali rozpoznanych w wyniku.

Jednocześnie, na koniec I kwartału 2018 roku Grupa miała zawartych 181 umów rezerwacyjnych tj. umowy zawarte w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Na koniec I kwartału 2018 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 516 lokali, natomiast w realizacji było 1 760 lokali.

Data publikacji: 03.04.2018 r., godz. 08:09

 

Poprzedni raport: 30 Marzec 2018

12/2018 – Udzielenie przybicia nabycia nieruchomości na rzecz spółki zależnej Emitenta

Czytaj więcej