Raport 1/2022 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2021 rok

Data sporządzenia 2022-01-05
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2021 rok
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, iż w IV kwartale 2021 roku Grupa Lokum Deweloper odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 220 lokali,

2. 190 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów przedwstępnych i deweloperskich we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji.

Dla porównania w IV kwartale 2020 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 169 lokali,

2. 80 lokali rozpoznanych w wyniku.

Jednocześnie, na koniec 2021 roku Grupa miała zawartych 59 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Łącznie w 2021 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 744 lokali,

2. 569 lokali rozpoznanych w wyniku.

Dla porównania w 2020 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 463 lokali,

2. 391 lokale rozpoznane w wyniku.

Na koniec 2021 roku oferta Grupy obejmowała 443 lokale, natomiast w realizacji znajdowało się 1550 lokali.

 

Data publikacji: 5.01.2021 r., godz. 10:34

 

Poprzedni raport: 21 Grudzień 2021

36/2021 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej