Raport 1/2019 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2018 rok

Data sporządzenia 2019-01-02
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2018 rok
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. Emitent informuje, iż w IV kwartale 2018 roku Grupa Lokum Deweloper odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 227 lokali,

2. 280 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów przedwstępnych i deweloperskich we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji.

Dla porównania w IV kwartale 2017 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 401 lokali,

2. 457 lokali rozpoznanych w wyniku.

Jednocześnie, na koniec 2018 roku Grupa miała zawartych 126 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Łącznie w 2018 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 1011 lokali,

2. 900 lokali rozpoznanych w wyniku.

Dla porównania w 2017 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 1052 lokali,

2. 646 lokali rozpoznanych w wyniku.

Na koniec 2018 roku oferta Grupy obejmowała 515 lokali, natomiast w realizacji znajdowało się 1116 lokali.

Cel sprzedażowy 2019 roku wyznaczony został na 800 lokali. Opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji, spowodowane przedłużeniem procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych takich jak: decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy, czy pozwolenia na budowę będą miały negatywny wpływ na ilość lokali możliwą do rozpoznania w wyniku 2020 roku.

Data publikacji: 02.01.2019 r., godz.: 07:33

 

Poprzedni raport: 07 Grudzień 2018

28/2018 – Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

Czytaj więcej