2018

07 Grudzień 2018

28/2018 – Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

Czytaj więcej

14 Listopad 2018

3/2018 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Czytaj więcej

01 Październik 2018

27/2018 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2018 r.

Czytaj więcej

28 Wrzesień 2018

26/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

12 Wrzesień 2018

25/2018 – Zawarcie przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

Czytaj więcej

07 Wrzesień 2018

24/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

10 Sierpień 2018

23/2018 – Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

Czytaj więcej

08 Sierpień 2018

2018 – Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Czytaj więcej

02 Lipiec 2018

22/2018 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2018 r.

Czytaj więcej

29 Czerwiec 2018

21/2018 – Przysądzenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Robotniczej we Wrocławiu

Czytaj więcej

22 Czerwiec 2018

20/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

17 Maj 2018

19/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

17 Maj 2018

18/2018 – Prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Bagrowej w Krakowie - brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży

Czytaj więcej

16 Maj 2018

1/2018 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Czytaj więcej

15 Maj 2018

1/2018 – Wybór firmy audytorskiej

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2018

17/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 roku

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2018

16/2018 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2018

15/2018 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej

16 Kwiecień 2018

14/2018 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Czytaj więcej

03 Kwiecień 2018

13/2018 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2018 r.

Czytaj więcej

30 Marzec 2018

12/2018 – Udzielenie przybicia nabycia nieruchomości na rzecz spółki zależnej Emitenta

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

11/2018 – Wybranie oferty spółki zależnej Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu na zakup nieruchomości

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

10/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 kwietnia 2018 r. oraz projekty uchwał

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

9/2018 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana polityki dywidendy

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

2018 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 r.

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

2018 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2017 r.

Czytaj więcej

19 Marzec 2018

8/2018 – Powołanie Zarządu na nową kadencję

Czytaj więcej

02 Marzec 2018

7/2018 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

22 luty 2018

6/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

08 luty 2018

5/2018 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii E

Czytaj więcej

08 luty 2018

4/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

11 Styczeń 2018

3/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Czytaj więcej

04 Styczeń 2018

2/2018 – Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego

Czytaj więcej

02 Styczeń 2018

1/2018 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2017 rok

Czytaj więcej