2017

18 Grudzień 2017

47/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

18 Grudzień 2017

46/2017 – Opłacenie Obligacji serii E Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

14 Grudzień 2017

45/2017 – Przydział obligacji serii E Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

13 Grudzień 2017

44/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

12 Grudzień 2017

43/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

12 Grudzień 2017

42/2017 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych

Czytaj więcej

29 Listopad 2017

41/2017 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii C

Czytaj więcej

29 Listopad 2017

40/2017 – Zmiana programu emisji obligacji

Czytaj więcej

15 Listopad 2017

39/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

15 Listopad 2017

38/2017 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Czytaj więcej

08 Listopad 2017

2017 – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Czytaj więcej

18 Październik 2017

3/2017 – Lokum Deweloper Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Czytaj więcej

18 Październik 2017

2/2017 – Powołanie Komitetu Audytu

Czytaj więcej

06 Październik 2017

37/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

02 Październik 2017

36/2017 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2017 r.

Czytaj więcej

28 Wrzesień 2017

35/2017 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

22 Wrzesień 2017

34/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

13 Wrzesień 2017

33/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

07 Wrzesień 2017

32/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

25 Sierpień 2017

31/2017 – Tekst jednolity Statutu Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

24 Sierpień 2017

30/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej

24 Sierpień 2017

29/2017 – Zmiana Statutu Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

24 Sierpień 2017

28/2017 – Powołanie niezależnego Członka Rady Nadzorczej Emitenta na okres wspólnej kadencji

Czytaj więcej

24 Sierpień 2017

27/2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej

11 Sierpień 2017

26/2017 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

09 Sierpień 2017

2017 – Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Czytaj więcej

27 Lipiec 2017

25/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 sierpnia 2017 r., projekty uchwał i zamierzone zmiany Statutu

Czytaj więcej

26 Lipiec 2017

24/2017 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej

03 Lipiec 2017

23/2017 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2017 r.

Czytaj więcej

30 Czerwiec 2017

22/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

19 Czerwiec 2017

21/2017 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii D- uchwała BondSpot

Czytaj więcej

16 Czerwiec 2017

20/2017 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii D- uchwała GPW

Czytaj więcej

12 Czerwiec 2017

19/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej

12 Czerwiec 2017

18/2017 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

12 Czerwiec 2017

17/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej

09 Czerwiec 2017

1/2017 – Lokum Deweloper Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Czytaj więcej

08 Czerwiec 2017

16/2017 – Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

Czytaj więcej

17 Maj 2017

1/2017 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

Czytaj więcej

16 Maj 2017

14/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 12 czerwca 2017 r. oraz projekty uchwał

Czytaj więcej

15 Maj 2017

13/2017 – Rekomendacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

26 Kwiecień 2017

12/2017 – Opłacenie Obligacji serii D Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2017

11/2017 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii B

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2017

10/2017 – Przydział obligacji serii D Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2017

9/2017 – Wybór biegłego rewidenta

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2017

8/2017 – Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

03 Kwiecień 2017

7/2017 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2017 r.

Czytaj więcej

22 Marzec 2017

6/2017 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 r.

Czytaj więcej

22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2016 r.

Czytaj więcej

16 Marzec 2017

5/2017 – Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Czytaj więcej

16 Marzec 2017

4/2017 – Szacunkowe wybrane dane finansowe za rok 2016 Grupy Lokum Deweloper

Czytaj więcej

17 Styczeń 2017

3/2017 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Czytaj więcej

11 Styczeń 2017

2/2017 – Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

03 Styczeń 2017

1/2017 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2016 rok

Czytaj więcej