2015

30 Grudzień 2015

16/2015 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

22 Grudzień 2015

15/2015 – Wybór biegłego rewidenta

Czytaj więcej

16 Grudzień 2015

14/2015 – Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Czytaj więcej

16 Grudzień 2015

12/2015 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – objęcie akcji serii C w ofercie publicznej

Czytaj więcej

16 Grudzień 2015

12/2015 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – objęcie akcji serii C w ofercie publicznej przez Prezesa Zarządu

Czytaj więcej

16 Grudzień 2015

11/2015 – LOKUM DEWELOPER SA Opłacenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

14 Grudzień 2015

9/2015 – Przydział obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

14 Grudzień 2015

8/2015 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii C

Czytaj więcej

14 Grudzień 2015

7/2015 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

14 Grudzień 2015

6/2015 – Komunikat KDPW – rejestracja akcji Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

14 Grudzień 2015

10/2015 – Nabycie nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu – realizacja jednego z celów emisji akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

11 Grudzień 2015

5/2015 – Dopuszczenie akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C do obrotu na rynku równoległym GPW

Czytaj więcej

11 Grudzień 2015

4/2015 – Rejestracja akcji serii C emitowanych w ofercie publicznej w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej

10 Grudzień 2015

27/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Lokum Deweloper S.A. (akcje serii C) oraz zmiana Statutu

Czytaj więcej

10 Grudzień 2015

3/2015 – Rejestracja akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5 i B6 Lokum Deweloper S.A. w KDPW

Czytaj więcej

09 Grudzień 2015

2/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Lokum Deweloper S.A. (akcje serii C) oraz zmiana Statutu

Czytaj więcej

09 Grudzień 2015

1/2015 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Czytaj więcej

03 Grudzień 2015

26/2015 – Emisja Obligacji serii B

Czytaj więcej

02 Grudzień 2015

25/2015 – Przydział akcji serii C w ofercie publicznej Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

25 Listopad 2015

24/2015 – Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii C oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

19 Listopad 2015

23/2015 – Obniżenie ceny maksymalnej akcji oferowanych z 20 zł na 15 zł – zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego

Czytaj więcej

10 Listopad 2015

22/2015 – Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2015 r. oraz informacja o sprzedaży i przedsprzedaży w październiku 2015 r.

Czytaj więcej

09 Listopad 2015

21/2015 – Nowe terminy oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

20 Październik 2015

20/2015 – Zawieszenie oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

09 Październik 2015

19/2015 – Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Czytaj więcej

07 Październik 2015

18/2015 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za III kwartał 2015 r.

Czytaj więcej

06 Październik 2015

17/2015 – Zatwierdzenie prospektu Lokum Deweloper S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienie prospektu do publicznej wiadomości

Czytaj więcej

17 Wrzesień 2015

16/2015 – Udzielenie pozwolenia na użytkowanie przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Viva” we Wrocławiu

Czytaj więcej

01 Wrzesień 2015

14/2015 – Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Czytaj więcej

31 Sierpień 2015

15/2015 – Prognoza wyników finansowych Grupy Lokum Deweloper na 2015 i 2016 r.

Czytaj więcej

14 Lipiec 2015

13/2015 – Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIB przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu

Czytaj więcej

14 Lipiec 2015

12/2015 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za pierwsze półrocze 2015 roku

Czytaj więcej

30 Czerwiec 2015

11/2015 – Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

29 Czerwiec 2015

10/2015 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

02 Kwiecień 2015

9/2015 – Uchwały podjęte przez NWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej

02 Kwiecień 2015

8/2015 – Uchwały podjęte przez ZWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 31 marca 2015 r. oraz powołanie Zarządu na nową kadencję

Czytaj więcej

01 Kwiecień 2015

2015 – Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Czytaj więcej

01 Kwiecień 2015

2015 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Czytaj więcej

20 Marzec 2015

5/2015 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

18 Marzec 2015

4/2015 – Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIA przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu

Czytaj więcej

30 Styczeń 2015

3/2015 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Czytaj więcej

09 Styczeń 2015

2/2015 – Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę kolejnej inwestycji we Wrocławiu

Czytaj więcej

09 Styczeń 2015

1/2015 – Informacja o sprzedaży lokali w 2014 r.

Czytaj więcej