2014

17 Grudzień 2014

4/2014 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

16 Grudzień 2014

3/2014 – Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

11 Grudzień 2014

2/2014 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji serii A

Czytaj więcej

11 Grudzień 2014

1/2014 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Czytaj więcej