2023

27 Styczeń 2023

5/2023 – Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

Czytaj więcej

16 Styczeń 2023

4/2023 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie 28.288 sztuk obligacji serii F

Czytaj więcej

11 Styczeń 2023

3/2023 – Nabycie przez Emitenta 21.144 sztuk obligacji serii F i G celem umorzenia

Czytaj więcej

09 Styczeń 2023

2/2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Czytaj więcej

05 Styczeń 2023

1/2023 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2022 rok

Czytaj więcej

2022

22 Grudzień 2022

39/2022 – Nabycie przez Emitenta 8.500 sztuk obligacji serii F celem umorzenia

Czytaj więcej

20 Grudzień 2022

38/2022 – Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży oraz cesji praw i obowiązków do prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

Czytaj więcej

08 Grudzień 2022

37/2022 – Nabycie przez Emitenta 19.759 sztuk obligacji serii F i G celem umorzenia

Czytaj więcej

30 Listopad 2022

36/2022 – Wpis do rejestru przedsiębiorców połączenia transgranicznego spółki Lokum Deweloper S.A. ze spółką z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper

Czytaj więcej

23 Listopad 2022

35/2022 – Nabycie przez Emitenta łącznie 12.998 sztuk obligacji serii F i G celem umorzenia

Czytaj więcej

21 Listopad 2022

34/2022 – Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

Czytaj więcej

09 Listopad 2022

3/2022 – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

Czytaj więcej

05 Październik 2022

33/2022 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2022 r.

Czytaj więcej

21 Wrzesień 2022

32/2022 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

12 Wrzesień 2022

31/2022 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

12 Wrzesień 2022

30/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 września 2022 roku

Czytaj więcej

12 Wrzesień 2022

29/2022 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 września 2022 r.

Czytaj więcej

07 Wrzesień 2022

Raport 2022 – LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

Czytaj więcej

26 Sierpień 2022

28/2022 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Lokum Deweloper S.A. o zamiarze połączenia spółki Lokum Deweloper S.A. ze spółką z GK Lokum Deweloper

Czytaj więcej

11 Sierpień 2022

27/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na 12 września 2022 r. oraz projekty dokumentów. Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Lokum Deweloper S.A. o zamiarze połączenia spółki Lokum Deweloper S.A. ze spółką z GK Lokum Deweloper

Czytaj więcej

08 Sierpień 2022

26/2022 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

29 Lipiec 2022

25/2022 – Uzgodnienie i udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia spółki Lokum Deweloper S.A. ze spółką z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper

Czytaj więcej

27 Lipiec 2022

24/2022 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

07 Lipiec 2022

23/2022 – Informacja o transakcji, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

06 Lipiec 2022

22/2022 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2022 r.

Czytaj więcej

05 Lipiec 2022

21/2022 – Raport Emitenta na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Czytaj więcej

05 Lipiec 2022

20/2022 – Informacja o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

05 Lipiec 2022

19/2022 – Zawarcie umowy o uczestnictwo w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz zawarcie umowy darowizny akcji

Czytaj więcej

24 Czerwiec 2022

18/2022 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

24 Czerwiec 2022

17/2022 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

22 Czerwiec 2022

16/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku

Czytaj więcej

22 Czerwiec 2022

15/2022 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

22 Czerwiec 2022

14/2022 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej

06 Czerwiec 2022

1/2022 – Wybór firmy audytorskiej

Czytaj więcej

06 Czerwiec 2022

13/2022 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

27 Maj 2022

12/2022 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

26 Maj 2022

11/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 22.06.2022 r. oraz projekty dokumentów

Czytaj więcej

26 Maj 2022

10/2022 – Ustalenie zasad ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce

Czytaj więcej

26 Maj 2022

9/2022 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

24 Maj 2022

8/2022 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

20 Maj 2022

7/2022 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

18 Maj 2022

6/2022 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

11 Maj 2022

1/2022 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

Czytaj więcej

05 Kwiecień 2022

5/2022 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2022 r.

Czytaj więcej

31 Marzec 2022

4/2022 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

23 Marzec 2022

2022 – Raport okresowy roczny RR

Czytaj więcej

23 Marzec 2022

2022 – Skonsolidowany raport roczny SRR

Czytaj więcej

25 luty 2022

3/2022 – Zawarcie przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Kanonierskiej we Wrocławiu

Czytaj więcej

10 Styczeń 2022

2/2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Czytaj więcej

05 Styczeń 2022

1/2022 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2021 rok

Czytaj więcej

2021

21 Grudzień 2021

36/2021 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

16 Grudzień 2021

35/2021 – Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

01 Grudzień 2021

34/2021 – Raport Emitenta na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Czytaj więcej

15 Listopad 2021

33/2021 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii I

Czytaj więcej

12 Listopad 2021

32/2021 – Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

10 Listopad 2021

31/2021 – Raport Emitenta na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Czytaj więcej

09 Listopad 2021

30/2021 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

03 Listopad 2021

3/2021 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

Czytaj więcej

21 Październik 2021

29/2021 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku

Czytaj więcej

19 Październik 2021

28/2021 – Opłacenie Obligacji serii I Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

15 Październik 2021

27/2021 – Przydział obligacji serii I Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

04 Październik 2021

26/2021 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2021 r.

Czytaj więcej

23 Wrzesień 2021

25/2021 – Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

08 Wrzesień 2021

Raport 2021 – LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

Czytaj więcej

06 Wrzesień 2021

4/2021 – Powołanie członków Komitetu Audytu i powierzenie im funkcji

Czytaj więcej

06 Wrzesień 2021

3/2021 – Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej

06 Wrzesień 2021

24/2021 – Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Czytaj więcej

30 Lipiec 2021

2/2021 – Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Czytaj więcej

02 Lipiec 2021

23/2021 – Zawarcie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu

Czytaj więcej

02 Lipiec 2021

22/2021 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2021 r.

Czytaj więcej

29 Czerwiec 2021

21/2021 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję

Czytaj więcej

29 Czerwiec 2021

20/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

Czytaj więcej

29 Czerwiec 2021

19/2021 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

29 Czerwiec 2021

18/2021 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej

11 Czerwiec 2021

17/2021 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

02 Czerwiec 2021

16/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r. oraz projekty dokumentów

Czytaj więcej

01 Czerwiec 2021

1/2021 – Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Czytaj więcej

01 Czerwiec 2021

15/2021 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

13 Maj 2021

14/2021 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

12 Maj 2021

1/2021 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

Czytaj więcej

08 Kwiecień 2021

13/2021 – Informacja o transakcji na obligacjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

08 Kwiecień 2021

12/2021 – Informacja o transakcji na obligacjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

02 Kwiecień 2021

11/2021 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2021 r.

Czytaj więcej

31 Marzec 2021

10/2021 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii H

Czytaj więcej

25 Marzec 2021

9/2021 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

18 Marzec 2021

8/2021 – Informacja o transakcjach na obligacjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

12 Marzec 2021

2021 – Skonsolidowany raport roczny SRR

Czytaj więcej

12 Marzec 2021

2021 – Raport okresowy roczny RR

Czytaj więcej

10 Marzec 2021

7/2021 – Powołanie Zarządu Lokum Deweloper S.A. na nową kadencję

Czytaj więcej

05 Marzec 2021

6/2021 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie 88.000 sztuk obligacji serii E

Czytaj więcej

05 Marzec 2021

5/2021 – Opłacenie Obligacji serii H Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

03 Marzec 2021

4/2021 – Przydział obligacji serii H Lokum Deweloper S.A. oraz nabycie przez Emitenta 12.000 sztuk obligacji serii E celem umorzenia

Czytaj więcej

03 luty 2021

3/2021 – Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Czytaj więcej

08 Styczeń 2021

2/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Czytaj więcej

04 Styczeń 2021

1/2021 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2020 rok

Czytaj więcej

2020

15 Grudzień 2020

28/2020 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

30 Listopad 2020

27/2020 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii G

Czytaj więcej

30 Listopad 2020

3/2020 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Czytaj więcej

29 Październik 2020

26/2020 – Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu

Czytaj więcej

26 Październik 2020

25/2020 – Informacja o transakcji na obligacjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

23 Październik 2020

24/2020 – Opłacenie Obligacji serii G Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

21 Październik 2020

23/2020 – Przydział obligacji serii G Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

16 Październik 2020

22/2020 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku

Czytaj więcej

13 Październik 2020

21/2020 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

01 Październik 2020

20/2020 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2020 r.

Czytaj więcej

10 Wrzesień 2020

19/2020 – Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

02 Wrzesień 2020

Raport 2020 – Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

Czytaj więcej

13 Sierpień 2020

18/2020 – Zawarcie aneksów do przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

Czytaj więcej

31 Lipiec 2020

17/2020 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

29 Lipiec 2020

16/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 29 lipca 2020 roku

Czytaj więcej

29 Lipiec 2020

15/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 29 lipca 2020 r.

Czytaj więcej

09 Lipiec 2020

14/2020 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku

Czytaj więcej

03 Lipiec 2020

13/2020 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2020 r.

Czytaj więcej

02 Lipiec 2020

12/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 29 lipca 2020 r. oraz projekty dokumentów

Czytaj więcej

28 Maj 2020

11/2020 – Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

20 Maj 2020

10/2020 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

18 Maj 2020

1/2020 – Wybór firmy audytorskiej

Czytaj więcej

13 Maj 2020

1/2020 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

Czytaj więcej

11 Maj 2020

9/2020 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy Spółki

Czytaj więcej

02 Kwiecień 2020

8/2020 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2020 r.

Czytaj więcej

25 Marzec 2020

7/2020 – Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy Spółki

Czytaj więcej

25 Marzec 2020

2020 – Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Czytaj więcej

25 Marzec 2020

2020 – Raport okresowy roczny za 2019 R

Czytaj więcej

23 Marzec 2020

6/2020 – Wpływ wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki

Czytaj więcej

18 luty 2020

5/2020 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

04 luty 2020

4/2020 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii F

Czytaj więcej

23 Styczeń 2020

3/2020 – Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej we Wrocławiu przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

15 Styczeń 2020

2/2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Czytaj więcej

02 Styczeń 2020

1/2020 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2019 rok

Czytaj więcej

2019

20 Grudzień 2019

25/2019 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

17 Grudzień 2019

24/2019 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

12 Grudzień 2019

23/2019 – Opłacenie Obligacji serii F Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

10 Grudzień 2019

22/2019 – Przydział obligacji serii F Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

06 Grudzień 2019

21/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

20 Listopad 2019

3/2019 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

Czytaj więcej

18 Listopad 2019

20/2019 – Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu

Czytaj więcej

12 Listopad 2019

19/2019 – Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Czytaj więcej

02 Październik 2019

18/2019 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2019 r.

Czytaj więcej

28 Sierpień 2019

2019 – Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Czytaj więcej

01 Lipiec 2019

17/2019 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2019 r.

Czytaj więcej

01 Lipiec 2019

16/2019 – Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

10 Czerwiec 2019

15/2019 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

23 Maj 2019

14/2019/K – Korekta raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

Czytaj więcej

22 Maj 2019

14/2019 – Zawarcie umów nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

15 Maj 2019

1/2019 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2019

13/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 roku

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2019

12/2019 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2019

11/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej

15 Kwiecień 2019

10/2019 – Zawarcie warunkowej i przedwstępnej umowy nabycia prawa własności gruntów przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu

Czytaj więcej

15 Kwiecień 2019

9/2019 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Czytaj więcej

01 Kwiecień 2019

8/2019 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2019 r.

Czytaj więcej

27 Marzec 2019

7/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 kwietnia 2019 r. oraz projekty dokumentów

Czytaj więcej

27 Marzec 2019

6/2019 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

27 Marzec 2019

2019 – Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Czytaj więcej

27 Marzec 2019

2019 – Raport okresowy roczny za 2018 R

Czytaj więcej

01 Marzec 2019

5/2019 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii D

Czytaj więcej

18 Styczeń 2019

4/2019 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

17 Styczeń 2019

3/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

14 Styczeń 2019

2/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Czytaj więcej

02 Styczeń 2019

1/2019 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2018 rok

Czytaj więcej

2018

07 Grudzień 2018

28/2018 – Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

Czytaj więcej

14 Listopad 2018

3/2018 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Czytaj więcej

01 Październik 2018

27/2018 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2018 r.

Czytaj więcej

28 Wrzesień 2018

26/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

12 Wrzesień 2018

25/2018 – Zawarcie przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

Czytaj więcej

07 Wrzesień 2018

24/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

10 Sierpień 2018

23/2018 – Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

Czytaj więcej

08 Sierpień 2018

2018 – Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Czytaj więcej

02 Lipiec 2018

22/2018 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2018 r.

Czytaj więcej

29 Czerwiec 2018

21/2018 – Przysądzenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Robotniczej we Wrocławiu

Czytaj więcej

22 Czerwiec 2018

20/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

17 Maj 2018

19/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

17 Maj 2018

18/2018 – Prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Bagrowej w Krakowie - brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży

Czytaj więcej

16 Maj 2018

1/2018 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Czytaj więcej

15 Maj 2018

1/2018 – Wybór firmy audytorskiej

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2018

17/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 roku

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2018

16/2018 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2018

15/2018 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej

16 Kwiecień 2018

14/2018 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Czytaj więcej

03 Kwiecień 2018

13/2018 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2018 r.

Czytaj więcej

30 Marzec 2018

12/2018 – Udzielenie przybicia nabycia nieruchomości na rzecz spółki zależnej Emitenta

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

11/2018 – Wybranie oferty spółki zależnej Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu na zakup nieruchomości

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

10/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 kwietnia 2018 r. oraz projekty uchwał

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

9/2018 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana polityki dywidendy

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

2018 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 r.

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

2018 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2017 r.

Czytaj więcej

19 Marzec 2018

8/2018 – Powołanie Zarządu na nową kadencję

Czytaj więcej

02 Marzec 2018

7/2018 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

22 luty 2018

6/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

08 luty 2018

5/2018 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii E

Czytaj więcej

08 luty 2018

4/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

11 Styczeń 2018

3/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Czytaj więcej

04 Styczeń 2018

2/2018 – Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego

Czytaj więcej

02 Styczeń 2018

1/2018 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2017 rok

Czytaj więcej

2017

18 Grudzień 2017

47/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

18 Grudzień 2017

46/2017 – Opłacenie Obligacji serii E Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

14 Grudzień 2017

45/2017 – Przydział obligacji serii E Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

13 Grudzień 2017

44/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

12 Grudzień 2017

43/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

12 Grudzień 2017

42/2017 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych

Czytaj więcej

29 Listopad 2017

41/2017 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii C

Czytaj więcej

29 Listopad 2017

40/2017 – Zmiana programu emisji obligacji

Czytaj więcej

15 Listopad 2017

39/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

15 Listopad 2017

38/2017 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Czytaj więcej

08 Listopad 2017

2017 – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Czytaj więcej

18 Październik 2017

3/2017 – Lokum Deweloper Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Czytaj więcej

18 Październik 2017

2/2017 – Powołanie Komitetu Audytu

Czytaj więcej

06 Październik 2017

37/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

02 Październik 2017

36/2017 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2017 r.

Czytaj więcej

28 Wrzesień 2017

35/2017 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

22 Wrzesień 2017

34/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

13 Wrzesień 2017

33/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

07 Wrzesień 2017

32/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

25 Sierpień 2017

31/2017 – Tekst jednolity Statutu Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

24 Sierpień 2017

30/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej

24 Sierpień 2017

29/2017 – Zmiana Statutu Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

24 Sierpień 2017

28/2017 – Powołanie niezależnego Członka Rady Nadzorczej Emitenta na okres wspólnej kadencji

Czytaj więcej

24 Sierpień 2017

27/2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej

11 Sierpień 2017

26/2017 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

09 Sierpień 2017

2017 – Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Czytaj więcej

27 Lipiec 2017

25/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 sierpnia 2017 r., projekty uchwał i zamierzone zmiany Statutu

Czytaj więcej

26 Lipiec 2017

24/2017 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej

03 Lipiec 2017

23/2017 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2017 r.

Czytaj więcej

30 Czerwiec 2017

22/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

19 Czerwiec 2017

21/2017 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii D- uchwała BondSpot

Czytaj więcej

16 Czerwiec 2017

20/2017 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii D- uchwała GPW

Czytaj więcej

12 Czerwiec 2017

19/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej

12 Czerwiec 2017

18/2017 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

12 Czerwiec 2017

17/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej

09 Czerwiec 2017

1/2017 – Lokum Deweloper Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Czytaj więcej

08 Czerwiec 2017

16/2017 – Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

Czytaj więcej

17 Maj 2017

1/2017 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

Czytaj więcej

16 Maj 2017

14/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 12 czerwca 2017 r. oraz projekty uchwał

Czytaj więcej

15 Maj 2017

13/2017 – Rekomendacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

26 Kwiecień 2017

12/2017 – Opłacenie Obligacji serii D Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2017

11/2017 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii B

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2017

10/2017 – Przydział obligacji serii D Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2017

9/2017 – Wybór biegłego rewidenta

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2017

8/2017 – Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

03 Kwiecień 2017

7/2017 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2017 r.

Czytaj więcej

22 Marzec 2017

6/2017 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 r.

Czytaj więcej

22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2016 r.

Czytaj więcej

16 Marzec 2017

5/2017 – Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Czytaj więcej

16 Marzec 2017

4/2017 – Szacunkowe wybrane dane finansowe za rok 2016 Grupy Lokum Deweloper

Czytaj więcej

17 Styczeń 2017

3/2017 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Czytaj więcej

11 Styczeń 2017

2/2017 – Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

03 Styczeń 2017

1/2017 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2016 rok

Czytaj więcej

2016

22 Grudzień 2016

38/2016 – Informacja o zidentyfikowaniu przesłanek do zawiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonania odpisów aktualizujących oraz o zmianach w strukturze Grupy Lokum Deweloper

Czytaj więcej

09 Listopad 2016

2016 – LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

Czytaj więcej

03 Październik 2016

37/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2016 r.

Czytaj więcej

27 Wrzesień 2016

36/2016 – Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Gazowej i Międzyleskiej

Czytaj więcej

07 Wrzesień 2016

35/2016 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

01 Wrzesień 2016

34/2016 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii C

Czytaj więcej

11 Sierpień 2016

2016 – Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

Czytaj więcej

03 Sierpień 2016

33/2016 – Nabycie nieruchomości położonych w rejonie ulic Poniatowskiego, Prusa oraz Jedności Narodowej we Wrocławiu.

Czytaj więcej

01 Sierpień 2016

32/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Czytaj więcej

28 Lipiec 2016

31/2016 – Nabycie prawa własności pozostałych nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Walerego Sławka – realizacja ostatniego z celów emisji akcji serii C

Czytaj więcej

27 Lipiec 2016

30/2016 – Wybór biegłego rewidenta

Czytaj więcej

20 Lipiec 2016

29/2016 – Opłacenie Obligacji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

19 Lipiec 2016

28/2016 – Uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa na zakup nieruchomości

Czytaj więcej

18 Lipiec 2016

27/2016 – Przydział obligacji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

04 Lipiec 2016

26/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za II kwartał 2016 r.

Czytaj więcej

02 Czerwiec 2016

25/2016 – Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta

Czytaj więcej

19 Maj 2016

24/2016 – Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

13 Maj 2016

23/2016 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Czytaj więcej

11 Maj 2016

1/2016 – Lokum Deweloper S.A. raport okresowy skonsolidowany za I kw. 2016 r.

Czytaj więcej

29 Kwiecień 2016

2/2016 – Wybór Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej

19 Kwiecień 2016

22/2016 – Wygranie przetargu przez spółkę zależną Emitenta na zakup nieruchomości

Czytaj więcej

12 Kwiecień 2016

21/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej

12 Kwiecień 2016

20/2016 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową wspólną kadencję

Czytaj więcej

12 Kwiecień 2016

19/2016 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

12 Kwiecień 2016

18/2016 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej

06 Kwiecień 2016

16/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za I kwartał 2016 r.

Czytaj więcej

31 Marzec 2016

15/2016 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

23 Marzec 2016

14/2016 – Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

16 Marzec 2016

2016 – Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 r.

Czytaj więcej

16 Marzec 2016

2016 – Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny za 2015 r.

Czytaj więcej

16 Marzec 2016

13/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. oraz projekty uchwał

Czytaj więcej

16 Marzec 2016

12/2016 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

15 Marzec 2016

11/2016 – Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej

02 Marzec 2016

10/2016 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

26 luty 2016

9/2016 – Zawarcie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

24 luty 2016

8/2016 – Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

24 luty 2016

7/2016 – Wprowadzenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Czytaj więcej

24 luty 2016

6/2016 – Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną – realizacja jednego z celów emisji akcji serii C Emitenta

Czytaj więcej

10 luty 2016

5/2016 – Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta

Czytaj więcej

01 luty 2016

1/2016 – Informacja odnosząca się do stanu stosowania przez spółkę Lokum Deweloper S.A. rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016”.

Czytaj więcej

28 Styczeń 2016

4/2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Czytaj więcej

17 Styczeń 2016

3/2016 – Zbycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Czytaj więcej

08 Styczeń 2016

2/2016 – Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Czytaj więcej

07 Styczeń 2016

1/2016 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali przez spółki z Grupy Lokum Deweloper za 2015 r.

Czytaj więcej

2015

30 Grudzień 2015

16/2015 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

22 Grudzień 2015

15/2015 – Wybór biegłego rewidenta

Czytaj więcej

16 Grudzień 2015

14/2015 – Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Czytaj więcej

16 Grudzień 2015

12/2015 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – objęcie akcji serii C w ofercie publicznej

Czytaj więcej

16 Grudzień 2015

12/2015 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – objęcie akcji serii C w ofercie publicznej przez Prezesa Zarządu

Czytaj więcej

16 Grudzień 2015

11/2015 – LOKUM DEWELOPER SA Opłacenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

14 Grudzień 2015

9/2015 – Przydział obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

14 Grudzień 2015

8/2015 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii C

Czytaj więcej

14 Grudzień 2015

7/2015 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

14 Grudzień 2015

6/2015 – Komunikat KDPW – rejestracja akcji Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

14 Grudzień 2015

10/2015 – Nabycie nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu – realizacja jednego z celów emisji akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

11 Grudzień 2015

5/2015 – Dopuszczenie akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C do obrotu na rynku równoległym GPW

Czytaj więcej

11 Grudzień 2015

4/2015 – Rejestracja akcji serii C emitowanych w ofercie publicznej w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej

10 Grudzień 2015

27/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Lokum Deweloper S.A. (akcje serii C) oraz zmiana Statutu

Czytaj więcej

10 Grudzień 2015

3/2015 – Rejestracja akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5 i B6 Lokum Deweloper S.A. w KDPW

Czytaj więcej

09 Grudzień 2015

2/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Lokum Deweloper S.A. (akcje serii C) oraz zmiana Statutu

Czytaj więcej

09 Grudzień 2015

1/2015 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Czytaj więcej

03 Grudzień 2015

26/2015 – Emisja Obligacji serii B

Czytaj więcej

02 Grudzień 2015

25/2015 – Przydział akcji serii C w ofercie publicznej Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

25 Listopad 2015

24/2015 – Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii C oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

19 Listopad 2015

23/2015 – Obniżenie ceny maksymalnej akcji oferowanych z 20 zł na 15 zł – zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego

Czytaj więcej

10 Listopad 2015

22/2015 – Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2015 r. oraz informacja o sprzedaży i przedsprzedaży w październiku 2015 r.

Czytaj więcej

09 Listopad 2015

21/2015 – Nowe terminy oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

20 Październik 2015

20/2015 – Zawieszenie oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

09 Październik 2015

19/2015 – Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Czytaj więcej

07 Październik 2015

18/2015 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za III kwartał 2015 r.

Czytaj więcej

06 Październik 2015

17/2015 – Zatwierdzenie prospektu Lokum Deweloper S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienie prospektu do publicznej wiadomości

Czytaj więcej

17 Wrzesień 2015

16/2015 – Udzielenie pozwolenia na użytkowanie przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Viva” we Wrocławiu

Czytaj więcej

01 Wrzesień 2015

14/2015 – Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Czytaj więcej

31 Sierpień 2015

15/2015 – Prognoza wyników finansowych Grupy Lokum Deweloper na 2015 i 2016 r.

Czytaj więcej

14 Lipiec 2015

13/2015 – Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIB przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu

Czytaj więcej

14 Lipiec 2015

12/2015 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za pierwsze półrocze 2015 roku

Czytaj więcej

30 Czerwiec 2015

11/2015 – Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

29 Czerwiec 2015

10/2015 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

02 Kwiecień 2015

9/2015 – Uchwały podjęte przez NWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej

02 Kwiecień 2015

8/2015 – Uchwały podjęte przez ZWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 31 marca 2015 r. oraz powołanie Zarządu na nową kadencję

Czytaj więcej

01 Kwiecień 2015

2015 – Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Czytaj więcej

01 Kwiecień 2015

2015 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Czytaj więcej

20 Marzec 2015

5/2015 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

18 Marzec 2015

4/2015 – Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIA przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu

Czytaj więcej

30 Styczeń 2015

3/2015 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Czytaj więcej

09 Styczeń 2015

2/2015 – Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę kolejnej inwestycji we Wrocławiu

Czytaj więcej

09 Styczeń 2015

1/2015 – Informacja o sprzedaży lokali w 2014 r.

Czytaj więcej

2014

17 Grudzień 2014

4/2014 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

16 Grudzień 2014

3/2014 – Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

11 Grudzień 2014

2/2014 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji serii A

Czytaj więcej

11 Grudzień 2014

1/2014 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Czytaj więcej