Raporty roczne

2022

23 Marzec 2022

2022 – Raport okresowy roczny RR

Czytaj więcej

23 Marzec 2022

2022 – Skonsolidowany raport roczny SRR

Czytaj więcej

2021

12 Marzec 2021

2021 – Skonsolidowany raport roczny SRR

Czytaj więcej

12 Marzec 2021

2021 – Raport okresowy roczny RR

Czytaj więcej

2020

25 Marzec 2020

2020 – Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Czytaj więcej

25 Marzec 2020

2020 – Raport okresowy roczny za 2019 R

Czytaj więcej

2019

27 Marzec 2019

2019 – Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Czytaj więcej

27 Marzec 2019

2019 – Raport okresowy roczny za 2018 R

Czytaj więcej

2018

28 Marzec 2018

2018 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 r.

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

2018 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2017 r.

Czytaj więcej

2017

22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 r.

Czytaj więcej

22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2016 r.

Czytaj więcej

2016

16 Marzec 2016

2016 – Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 r.

Czytaj więcej

16 Marzec 2016

2016 – Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny za 2015 r.

Czytaj więcej

2015

01 Kwiecień 2015

2015 – Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Czytaj więcej

01 Kwiecień 2015

2015 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Czytaj więcej