Raporty okresowe

2021

03 Listopad 2021

3/2021 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

Czytaj więcej

08 Wrzesień 2021

Raport 2021 – LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

Czytaj więcej

12 Maj 2021

1/2021 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

Czytaj więcej

12 Marzec 2021

2021 – Skonsolidowany raport roczny SRR

Czytaj więcej

12 Marzec 2021

2021 – Raport okresowy roczny RR

Czytaj więcej