Raporty okresowe

2020

30 Listopad 2020

3/2020 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Czytaj więcej

02 Wrzesień 2020

Raport 2020 – Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

Czytaj więcej

13 Maj 2020

1/2020 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

Czytaj więcej

25 Marzec 2020

2020 – Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Czytaj więcej

25 Marzec 2020

2020 – Raport okresowy roczny za 2019 R

Czytaj więcej