Raporty okresowe

2019

20 Listopad 2019

3/2019 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

Czytaj więcej

28 Sierpień 2019

2019 – Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Czytaj więcej

15 Maj 2019

1/2019 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Czytaj więcej

27 Marzec 2019

2019 – Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Czytaj więcej

27 Marzec 2019

2019 – Raport okresowy roczny za 2018 R

Czytaj więcej