Raporty okresowe

2017

08 Listopad 2017

2017 – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Czytaj więcej

09 Sierpień 2017

2017 – Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Czytaj więcej

17 Maj 2017

1/2017 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

Czytaj więcej

22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 r.

Czytaj więcej

22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2016 r.

Czytaj więcej