Raporty okresowe

2022

11 Maj 2022

1/2022 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

Czytaj więcej

23 Marzec 2022

2022 – Raport okresowy roczny RR

Czytaj więcej

23 Marzec 2022

2022 – Skonsolidowany raport roczny SRR

Czytaj więcej

2021

03 Listopad 2021

3/2021 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

Czytaj więcej

08 Wrzesień 2021

Raport 2021 – LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

Czytaj więcej

12 Maj 2021

1/2021 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

Czytaj więcej

12 Marzec 2021

2021 – Skonsolidowany raport roczny SRR

Czytaj więcej

12 Marzec 2021

2021 – Raport okresowy roczny RR

Czytaj więcej

2020

30 Listopad 2020

3/2020 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Czytaj więcej

02 Wrzesień 2020

Raport 2020 – Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

Czytaj więcej

13 Maj 2020

1/2020 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

Czytaj więcej

25 Marzec 2020

2020 – Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Czytaj więcej

25 Marzec 2020

2020 – Raport okresowy roczny za 2019 R

Czytaj więcej

2019

20 Listopad 2019

3/2019 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

Czytaj więcej

28 Sierpień 2019

2019 – Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Czytaj więcej

15 Maj 2019

1/2019 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Czytaj więcej

27 Marzec 2019

2019 – Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Czytaj więcej

27 Marzec 2019

2019 – Raport okresowy roczny za 2018 R

Czytaj więcej

2018

14 Listopad 2018

3/2018 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Czytaj więcej

08 Sierpień 2018

2018 – Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Czytaj więcej

16 Maj 2018

1/2018 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

2018 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 r.

Czytaj więcej

28 Marzec 2018

2018 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2017 r.

Czytaj więcej

2017

08 Listopad 2017

2017 – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Czytaj więcej

09 Sierpień 2017

2017 – Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Czytaj więcej

17 Maj 2017

1/2017 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

Czytaj więcej

22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 r.

Czytaj więcej

22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2016 r.

Czytaj więcej

2016

09 Listopad 2016

2016 – LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

Czytaj więcej

11 Sierpień 2016

2016 – Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

Czytaj więcej

11 Maj 2016

1/2016 – Lokum Deweloper S.A. raport okresowy skonsolidowany za I kw. 2016 r.

Czytaj więcej

16 Marzec 2016

2016 – Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 r.

Czytaj więcej

16 Marzec 2016

2016 – Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny za 2015 r.

Czytaj więcej

2015

01 Wrzesień 2015

14/2015 – Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Czytaj więcej

01 Kwiecień 2015

2015 – Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Czytaj więcej

01 Kwiecień 2015

2015 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Czytaj więcej