RAPORTY BIEŻĄCE

2019

01 Lipiec 2019

17/2019 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2019 r.

Czytaj więcej

01 Lipiec 2019

16/2019 – Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

10 Czerwiec 2019

15/2019 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

23 Maj 2019

14/2019/K – Korekta raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

Czytaj więcej

22 Maj 2019

14/2019 – Zawarcie umów nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2019

13/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 roku

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2019

12/2019 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

24 Kwiecień 2019

11/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej

15 Kwiecień 2019

10/2019 – Zawarcie warunkowej i przedwstępnej umowy nabycia prawa własności gruntów przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu

Czytaj więcej

15 Kwiecień 2019

9/2019 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Czytaj więcej

01 Kwiecień 2019

8/2019 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2019 r.

Czytaj więcej

27 Marzec 2019

7/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 kwietnia 2019 r. oraz projekty dokumentów

Czytaj więcej

27 Marzec 2019

6/2019 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

01 Marzec 2019

5/2019 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii D

Czytaj więcej

18 Styczeń 2019

4/2019 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

17 Styczeń 2019

3/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej

14 Styczeń 2019

2/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Czytaj więcej

02 Styczeń 2019

1/2019 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2018 rok

Czytaj więcej