RAPORTY BIEŻĄCE

2016

22 Grudzień 2016

38/2016 – Informacja o zidentyfikowaniu przesłanek do zawiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonania odpisów aktualizujących oraz o zmianach w strukturze Grupy Lokum Deweloper

Czytaj więcej

03 Październik 2016

37/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2016 r.

Czytaj więcej

27 Wrzesień 2016

36/2016 – Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Gazowej i Międzyleskiej

Czytaj więcej

07 Wrzesień 2016

35/2016 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej

01 Wrzesień 2016

34/2016 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii C

Czytaj więcej

03 Sierpień 2016

33/2016 – Nabycie nieruchomości położonych w rejonie ulic Poniatowskiego, Prusa oraz Jedności Narodowej we Wrocławiu.

Czytaj więcej

01 Sierpień 2016

32/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Czytaj więcej

28 Lipiec 2016

31/2016 – Nabycie prawa własności pozostałych nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Walerego Sławka – realizacja ostatniego z celów emisji akcji serii C

Czytaj więcej

27 Lipiec 2016

30/2016 – Wybór biegłego rewidenta

Czytaj więcej

20 Lipiec 2016

29/2016 – Opłacenie Obligacji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

19 Lipiec 2016

28/2016 – Uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa na zakup nieruchomości

Czytaj więcej

18 Lipiec 2016

27/2016 – Przydział obligacji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

04 Lipiec 2016

26/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za II kwartał 2016 r.

Czytaj więcej

02 Czerwiec 2016

25/2016 – Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta

Czytaj więcej

19 Maj 2016

24/2016 – Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

13 Maj 2016

23/2016 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Czytaj więcej

29 Kwiecień 2016

2/2016 – Wybór Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej

19 Kwiecień 2016

22/2016 – Wygranie przetargu przez spółkę zależną Emitenta na zakup nieruchomości

Czytaj więcej

12 Kwiecień 2016

21/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej

12 Kwiecień 2016

20/2016 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową wspólną kadencję

Czytaj więcej

12 Kwiecień 2016

19/2016 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

12 Kwiecień 2016

18/2016 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej

06 Kwiecień 2016

16/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za I kwartał 2016 r.

Czytaj więcej

31 Marzec 2016

15/2016 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

23 Marzec 2016

14/2016 – Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

16 Marzec 2016

13/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. oraz projekty uchwał

Czytaj więcej

16 Marzec 2016

12/2016 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

15 Marzec 2016

11/2016 – Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej

02 Marzec 2016

10/2016 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej

26 luty 2016

9/2016 – Zawarcie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

24 luty 2016

8/2016 – Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej

24 luty 2016

7/2016 – Wprowadzenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Czytaj więcej

24 luty 2016

6/2016 – Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną – realizacja jednego z celów emisji akcji serii C Emitenta

Czytaj więcej

10 luty 2016

5/2016 – Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta

Czytaj więcej

01 luty 2016

1/2016 – Informacja odnosząca się do stanu stosowania przez spółkę Lokum Deweloper S.A. rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016”.

Czytaj więcej

28 Styczeń 2016

4/2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Czytaj więcej

17 Styczeń 2016

3/2016 – Zbycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Czytaj więcej

08 Styczeń 2016

2/2016 – Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Czytaj więcej

07 Styczeń 2016

1/2016 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali przez spółki z Grupy Lokum Deweloper za 2015 r.

Czytaj więcej