Rada Nadzorcza

Dariusz Olczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie zarządzania (prowadzone we współpracy z Central Connecticut State University). W latach 1991-1993 był Specjalistą ds. sieci telewizji kablowej w Goset – Service Sp. z o.o. Od 1993 r. do 1996 r. pracował jako Doradca techniczny w Arcodan Sp. z o.o. W latach 1993-2011 prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Założyciel Lokum Deweloper S.A.

Jan Olczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. (od 2016 r.)

Członek Rady Nadzorczej od 2011 r. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W lipcu 2017 r.obronił z wyróżnieniem pracę magisterską na kierunku Finance and Accounting (specjalizacja Corporate Finance). Aktualnie pracuje na stanowisku analityka finansowego w firmie Apeiron Synthesis SA.

Arkadiusz Król – Sekretarz Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. (od 2016 r.)

Ukończył z wyróżnieniem studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest radcą prawnym, absolwentem wydziału prawa na UMCS w Lublinie oraz wydziału zarządzania na UE we Wrocławiu oraz członkiem OIRP we Wrocławiu. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe, głównie w obsłudze korporacyjnych spółek akcyjnych, w tym również giełdowych. Doświadczenie zdobywał podczas obsługi prawnej grupy kapitałowej, której działalność zlokalizowana była w Europie Środkowej. Od kilku lat świadczy pomoc prawną dla szeroko pojętego sektora deweloperskiego, skupiając się na kompleksowym doradztwie prawnym, w szczególności w zakresie korporacyjnym, inwestycyjnym oraz kontraktowym. Posiada doświadczenie związane z praktyką ochrony konsumentów, praktyką ochrony danych osobowych oraz kwestiami audytu wewnętrznego i compliance.

Bartosz Krzesiak – Członek Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. (od 2016 r.)

Członek Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. od 2016 r. Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: finanse i bankowość (specjalizacja bankowość inwestycyjna). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w tym przede wszystkim w zakresie realizacji projektów emisji akcji na rynku publicznym (GPW i NewConnect – emisje pierwotne i wtórne) i niepublicznym oraz obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Współpracuje z Grupą Navigator Capital. Wcześniej zdobywał doświadczenie także m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikowany Doradca w ASO.

Emilia Sawicka – Członek Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. (od 2017 r.)

Członek Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. od 2017 r. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy dla międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Posiada wiedzę praktyczną z zakresu księgowości, zintegrowanych systemów finansowo-księgowych oraz zarządzania kilkunastoosobowym zespołem, zdobytą podczas pełnienia funkcji Głównej Księgowej w grupach kapitałowych Tarczyński SA oraz Libet SA. Prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie usług audytorskich (badanie sprawozdań finansowych, inne usługi poświadczające, doradztwo z zakresu rachunkowości), a od stycznia 2017 r. jest współwłaścicielem oraz Partnerem w spółce Gemini Audyt Totko Sawicka Biegli rewidenci spółka partnerska. Od 2011 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich Sp. z o.o.

 

Informacja na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności pobierz
 

Zgodnie z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.