Prezentacje

2018

Grupa Lokum Deweloper S.A. - wyniki finansowe za okres 1.01.2018 r. - 30.09.2018 r. Listopad 2018 Pobierz 

 

Grupa Lokum Deweloper S.A. - wyniki finansowe za okres 1.01.2018 r. - 30.06.2018 r. Sierpień 2018 Pobierz

Dane sprzedażowe Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2018 r. - 30.09.2018 Pobierz

Dane sprzedażowe Lokum Deweloper S.A. za I półrocze 2018 r. Lipiec 2018 Pobierz

Grupa Lokum Deweloper S.A. - wyniki finansowe za okres 1.01.2018 r. - 31.03.2018 r. Maj 2018 Pobierz 

Dane sprzedażowe Lokum Deweloper S.A. za I kw. 2018 r. Kwiecień 2018 Pobierz

Grupa Lokum Deweloper S.A. - wyniki finansowe za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r. Marzec 2018 Pobierz

Prezentacja Grupy Lokum Deweloper - 06.02.2018 r. Pobierz 

 

2017

 
Grupa Lokum Deweloper S.A. - wyniki finansowe za okres 1.01.2017 r. - 30.09.2017 r. Listopad 2017 Pobierz 

 

Dane sprzedażowe Lokum Deweloper S.A. za 2017 r. - 31.12.2017 Pobierz

Dane sprzedażowe Lokum Deweloper S.A. za III kw. 2017 r. - 30.09.2017Pobierz

Grupa Lokum Deweloper S.A. - wyniki finansowe za okres 1.01.2017 r. - 31.06.2017 r. Sierpień 2017 Pobierz

Dane sprzedażowe Lokum Deweloper S.A. za I półrocze 2017 r. Lipiec 2017 Pobierz

Grupa Lokum Deweloper S.A. - wyniki finansowe za okres 1.01.2017 r. - 31.03.2017 r. Maj 2017 Pobierz

Dane sprzedażowe Lokum Deweloper S.A. za I kw. 2017 r. Kwiecień 2017 Pobierz

Grupa Lokum Deweloper S.A. - wyniki finansowe za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r. Marzec 2017 Pobierz

 
 

2016

Grupa Lokum Deweloper S.A. - wyniki finansowe za okres 1.01.2016 r. - 30.09.2016 r. Listopad 2016 r. Pobierz
 

Dane sprzedażowe Lokum Deweloper S.A. - 31.12.2016 r. Pobierz

Dane sprzedażowe Lokum Deweloper S.A. – 30.09.2016 r. Pobierz     

Grupa Lokum Deweloper S.A. – wyniki finansowe za okres 1.01.2016 r. – 30.06.2016 r. Sierpień 2016 r. Pobierz 

Dane sprzedażowe Lokum Deweloper S.A. – I półrocze 2016 r. Pobierz     

Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2016 r. – 31.03.2016 r. Maj 2016 r. Pobierz           

Dane sprzedażowe Lokum Deweloper S.A. za I kw.2016 r. Kwiecień 2016 r. Pobierz         

Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. Marzec 2016 r. Pobierz         

2015

Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres I-III kw. 2015 r. Listopad 2015 r. Pobierz