Podstawowe wskaźniki

Lokum Deweloper - Wskaźniki finansowe Pobierz 

Wskaźniki płynności finansowej
  1Q 2022 1Q 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 5,44 4,71 6,16 3,6 5,5 3,82 5,71 5,22 9,66
Wskaźnik płynności szybkiej 0,92 1,07 1,29 0,82 1,70 1,35 2,06 1,38 3,93
Wskaźnik płynności natychmiastowej 0,20 0,43 0,22 0,43 1,02 0,78 1,49 0,84 3,24

 

Wskaźniki rentowności
  1Q 2022 1Q 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Brutto na sprzedaży 34,4% 25,5% 36,4% 28,3% 34,6% 35,7% 39,9% 31,9% 34,1%
EBITDA 24,6% -10,9% 29,3% 19,8% 29,1% 30,3% 31,9% 18,7% 30,4%
EBIT 22,7% -16,7% 28,3% 18,5% 28,3% 29,8% 31,4% 18,1% 29,8%
Netto -16,0% -31,8% 19,4% 10,7% 21,8% 22,6% 34,6% 24,8% 29%
ROE 14,5% -1,9% 14,9% 5,4% 16,9% 20,9% 25,8% 19,3% 17,8%
ROA 6,8% -0,9% 7,1% 2,7% 9,0% 10,1% 13,4% 12,2% 11,9%

 

Wskaźniki wypłacalności
  1Q 2022 1Q 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dług netto / EBITDA 27,32 -138,72 2,95 5,32 0,82 0,36 0,56 1,28 -0,76
Dług oprocentowany / Kapitały własne 0,67 0,63 0,65 0,67 0,45 0,50 0,59 0,42 0,33
Dług oprocentowany / Kapitał 0,38 0,37 0,37 0,46 0,29 0,32 0,36 0,32 0,24