Podstawowe wskaźniki

Lokum Deweloper - Wskaźniki finansowe Pobierz

Wskaźniki płynności finansowej
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 3,82 5,71 5,22 9,66 8,68 5,63 3,41
Wskaźnik płynności szybkiej 1,35 2,06 1,38 3,93 2,05 0,73 0,28
Wskaźnik płynności natychmiastowej 0,78 1,49 0,84 3,24 1,51 0,49 0,13

 

Wskaźniki rentowności
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Brutto na sprzedaży 35,7% 39,9% 31,9% 34,1% 25,4% 27,0% 20,4%
EBITDA 30,3% 31,9% 18,7% 30,4% 21,2% 23,3% 15,2%
EBIT 29,8% 31,4% 18,1% 29,8% 20,7% 22,7% 15,2%
Netto 22,6% 34,6% 24,8% 29% 20,5% 22,2% 13,5%
ROE 20,9% 25,8% 19,3% 17,8% 17,5% 18,1% 11,1%
ROA 10,1% 13,4% 12,2% 11,9% 13,0% 12,9% 7,2%

 

Wskaźniki wypłacalności
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Dług netto / EBITDA 0,36 0,56 1,28 -0,76 -0,02 0,34 1,43
Dług oprocentowany / Kapitały własne 0,50 0,59 0,42 0,33 0,21 0,18 0,23
Dług oprocentowany / Kapitał 0,32 0,36 0,32 0,24 0,17 0,15 0,19