Podstawowe wskaźniki

Lokum Deweloper - Wskaźniki finansowe Pobierz

Wskaźniki płynności finansowej
  II kw. 2019 II kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 6,02 2,81 3,82 5,71 5,22 9,66 8,68
Wskaźnik płynności szybkiej 1,23 0,75 1,35 2,06 1,38 3,93 2,05
Wskaźnik płynności natychmiastowej 0,74 0,13 0,78 1,49 0,84 3,24 1,51

 

Wskaźniki rentowności
  II kw. 2019 II kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Brutto na sprzedaży 36,8% 33,4% 35,7% 39,9% 31,9% 34,1% 25,4%
EBITDA 32,8% -30,7% 30,3% 31,9% 18,7% 30,4% 21,2%
EBIT 32,2% -35,7% 29,8% 31,4% 18,1% 29,8% 20,7%
Netto 25,3% -56,0% 22,6% 34,6% 24,8% 29% 20,5%
ROE 36,0% 28,4% 20,9% 25,8% 19,3% 17,8% 17,5%
ROA 21,7% 10,9% 10,1% 13,4% 12,2% 11,9% 13,0%

 

Wskaźniki wypłacalności
  II kw. 2019 II kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Dług netto / EBITDA 0,89 -38,13 0,36 0,56 1,28 -0,76 -0,02
Dług oprocentowany / Kapitały własne 0,28 0,70 0,50 0,59 0,42 0,33 0,21
Dług oprocentowany / Kapitał 0,20 0,41 0,32 0,36 0,32 0,24 0,17