Podstawowe wskaźniki

Lokum Deweloper - Wskaźniki finansowe Pobierz

Wskaźniki płynności finansowej
  I kw. 2019 I kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 3,76 4,32 3,82 5,71 5,22 9,66 8,68
Wskaźnik płynności szybkiej 1,05 1,08 1,35 2,06 1,38 3,93 2,05
Wskaźnik płynności natychmiastowej 0,68 0,59 0,78 1,49 0,84 3,24 1,51

 

Wskaźniki rentowności
  I kw. 2019 I kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Brutto na sprzedaży 43,5% 35,6% 35,7% 39,9% 31,9% 34,1% 25,4%
EBITDA 37,6% -16,5% 30,3% 31,9% 18,7% 30,4% 21,2%
EBIT 37,1% -20,1% 29,8% 31,4% 18,1% 29,8% 20,7%
Netto 28,4% -32,6% 22,6% 34,6% 24,8% 29% 20,5%
ROE 26,2% 25,8% 20,9% 25,8% 19,3% 17,8% 17,5%
ROA 14,2% 12,5% 10,1% 13,4% 12,2% 11,9% 13,0%

 

Wskaźniki wypłacalności
  I kw. 2019 I kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Dług netto / EBITDA 0,32 -65,39 0,36 0,56 1,28 -0,76 -0,02
Dług oprocentowany / Kapitały własne 0,34 0,60 0,50 0,59 0,42 0,33 0,21
Dług oprocentowany / Kapitał 0,25 0,37 0,32 0,36 0,32 0,24 0,17