Podstawowe wskaźniki

Lokum Deweloper - Wskaźniki finansowe Pobierz

Wskaźniki płynności finansowej
  30.09.2018 30.09.2017 2017 2016 2015 2014 2013
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 3,57 2,69 5,71 5,22 9,66 8,68 5,63
Wskaźnik płynności szybkiej 1,40 0,77 2,06 1,38 3,93 2,05 0,73
Wskaźnik płynności natychmiastowej 0,81 0,39 1,49 0,84 3,24 1,51 0,49

 

Wskaźniki rentowności
  III kw. 2018 III kw. 2017 2017 2016 2015 2014 2013
Brutto na sprzedaży 36,8% 38,9% 39,9% 31,9% 34,1% 25,4% 27,0%
EBITDA 31,6% 20,9% 31,9% 18,7% 30,4% 21,2% 23,3%
EBIT 31,2% 19,5% 31,4% 18,1% 29,8% 20,7% 22,7%
Netto 22,7% 11,2% 34,6% 24,8% 29% 20,5% 22,2%
ROE 36,8% 13,9% 25,8% 19,3% 17,8% 17,5% 18,1%
ROA 16,9% 5,9% 13,4% 12,2% 11,9% 13,0% 12,9%

 

Wskaźniki wypłacalności
  30.09.2018 30.09.2017 2017 2016 2015 2014 2013
Dług netto / EBITDA 0,56 6,39 0,56 1,28 -0,76 -0,02 0,34
Dług oprocentowany / Kapitały własne 0,59 0,70 0,59 0,42 0,33 0,21 0,18
Dług oprocentowany / Kapitał 0,36 0,45 0,36 0,32 0,24 0,17 0,15