Olczyk Sp. z o.o. Lokum 16 S.K.A

KONTAKT DLA AKCJONARIUSZY:

Arkadiusz Szychta - radca prawny
tel. +48 885 557 421

Michalina Chęcińska 
tel. +48 607 221 737​

e-mail: relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl

tel. +48 71 796 66 66

fax +48 71 724 24 70

 

Olczyk Sp. z o.o. Lokum 16 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krawiecka 1, lok. 101, 50-148 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741591, numer NIP 8971857575, numer REGON 380867753, kapitał zakładowy: 50 005,00 zł w całości opłacony.

 

Wezwanie nr 1 akcjonariuszy do zwrotu akcji spółki Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 16 spółka komandytowo-akcyjna, 26.06.2020 r. Pobierz

Wezwanie nr 2 akcjonariuszy do zwrotu akcji spółki Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 16 spółka komandytowo-akcyjna, 24.07.2020 r. Pobierz

Wezwanie nr 3 akcjonariuszy do zwrotu akcji spółki Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 16 spółka komandytowo-akcyjna, 21.08.2020 r. Pobierz

Wezwanie nr 4 akcjonariuszy do zwrotu akcji spółki Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 16 spółka komandytowo-akcyjna, 18.09.2020 r. Pobierz

Wezwanie nr 5 akcjonariuszy do zwrotu akcji spółki Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 16 spółka komandytowo-akcyjna, 16.10.2020 r. Pobierz