Olczyk Sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A

KONTAKT DLA AKCJONARIUSZY:

Aleksandra Gadzicka-Bolek
tel. +48 605 080 972

Arkadiusz Szychta - radca prawny
tel. +48 885 557 421

e-mail: relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl

tel. +48 71 796 66 66

fax +48 71 724 24 70

 

Olczyk Sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krawiecka 1, lok. 101, 50-148 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648419, numer NIP 8971831469, numer REGON 365915573, kapitał zakładowy 50 005,00 zł w całości opłacony.

 

Wezwanie nr 1 akcjonariuszy do zwrotu akcji spółki Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 11 spółka komandytowo-akcyjna, 26.06.2020 r. Pobierz

Wezwanie nr 2 akcjonariuszy do zwrotu akcji spółki Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 11 spółka komandytowo-akcyjna, 24.07.2020 r. Pobierz

Wezwanie nr 3 akcjonariuszy do zwrotu akcji spółki Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 11 spółka komandytowo-akcyjna, 21.08.2020 r. Pobierz

Wezwanie nr 4 akcjonariuszy do zwrotu akcji spółki Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 11 spółka komandytowo-akcyjna, 18.09.2020 r. Pobierz

Wezwanie nr 5 akcjonariuszy do zwrotu akcji spółki Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 11 spółka komandytowo-akcyjna, 16.10.2020 r. Pobierz