Oferta publiczna

Pierwsza oferta publiczna akcji Lokum Deweloper obejmowała ostatecznie 3.000.000 akcji nowej emisji. Cena emisyjna została ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych na 12 zł.

Inwestorom instytucjonalnym przydzielono 2.692.028 akcji, natomiast do inwestorów indywidualnych trafiło 307.972 akcji.

Łączna wartość oferty publicznej akcji Lokum Deweloper wyniosła 36 mln zł brutto. Środki pozyskane z emisji akcji Spółka planuje przeznaczyć na:

  • zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod nowe projekty deweloperskie
  • pokrycie wydatków związanych z realizacją nowych