Lokum Deweloper sprzedał w I kwartale 2018 roku 304 lokale, notując wzrost o 160% r/r wróć do aktualności

Działająca na rynku wrocławskim i krakowskim Grupa Lokum Deweloper zwiększyła sprzedaż w pierwszym kwartale 2018 roku o 160% r/r, notując 304 sprzedane lokale. Wynik ten znajduje odzwierciedlenie w zaawansowanej realizacji potencjału rozpoznań na lata 2018 i 2019.

Na łączną sprzedaż pierwszego kwartału złożyło się 248 lokali na rynku wrocławskim oraz 56 lokali na rynku krakowskim.

Silny popyt widoczny w końcówce 2017 r. utrzymuje się również w roku bieżącym, co pozwoliło na osiągnięcie w pierwszym kwartale wyraźnego wzrostu sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Klienci doceniają podwyższony standard naszych inwestycji oraz ich doskonałe lokalizacje. Naszym celem na ten rok jest utrzymanie sprzedaży na poziomie powyżej 1 000 lokali. – mówi Prezes Zarządu Lokum Deweloper Bartosz Kuźniar. Cieszy nas szczególnie ożywione tempo sprzedaży w Krakowie, gdzie Klienci darzą nas coraz większym zaufaniem. Zakładamy, że w ciągu dwóch lat sprzedaż we Wrocławiu i Krakowie będzie na podobnym poziomie.

Ponadto w pierwszym kwartale 2018 r. zawarto 181 umów rezerwacyjnych. Łącznie na koniec pierwszego kwartału umowami przedwstępnymi, deweloperskimi i rezerwacyjnymi objętych było 485 lokali, co oznacza wzrost o 28% względem pierwszego kwartału poprzedniego roku (378 lokali). Podobnie jak w roku 2017, najwięcej lokali zostanie przekazanych Klientom w III i IV kwartale, co wynika bezpośrednio z harmonogramu realizacji inwestycji.

Odnotowany wzrost sprzedaży pozytywnie wpłynął na realizację potencjału rozpoznań lokali na dwa najbliższe lata. Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku suma lokali rozpoznanych w wyniku, objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi wyniosła 728 sztuk, co oznacza, że potencjał przekazań na obecny rok (973 lokale) został już zrealizowany w 75%. Analogiczny wskaźnik dla roku 2019 wynosi już 51% umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi zostało objętych 419 lokali.

Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku Lokum Deweloper realizował budowę 1 760 lokali (w porównaniu do 1 543 lokali na koniec 2017 roku). W ofercie znajdowało się 516 lokali (wobec 774 na koniec 2017 r.).

– Niezachwiany i wyraźny trend sprzedażowy uszczuplił dostępną pulę mieszkań, dlatego stale pracujemy nad rozbudową banku ziemi i przygotowujemy kolejne inwestycje. Będziemy sukcesywnie uzupełniać ofertę. W tym roku planujemy poszerzyć ją o kolejne etapy wrocławskich osiedli Lokum di Trevi i Lokum Vena oraz krakowskich inwestycji Lokum Vista i Lokum Siesta. Uruchomimy nowe projekty m.in. przy ul. Jaskółczej we Wrocławiu i przy ul. Klimeckiego w Krakowiepowiedział Bartosz Kuźniar. – Przygotowujemy budowę ponad 4 500 lokali, a nasz łączny bank ziemi obejmuje 28 hektarów gruntów o wartości ok. 226 mln zł. Posiadane zasoby już teraz pozwoliłyby nam na utrzymanie obecnej skali działalności przez pięć kolejnych lat, przy satysfakcjonującym poziomie rentowności – dodał Prezes.