Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku wróć do aktualności

  • W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa Lokum Deweloper osiągnęła 108,1 mln zł przychodu i 20,8 mln zł zysku
  • Od początku roku Grupa rozpoznała w wyniku 267 lokali
  • Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 33,9%

W pierwszej połowie 2020 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała przychód w wysokości 108,1 mln zł, w porównaniu do 193,2 mln zł w analogicznym okresie roku 2019, co oznacza spadek o 44% r/r. Zysk netto wyniósł 20,8 mln zł wobec 48,9 mln zł w roku ubiegłym (-57% r/r). Wygenerowana przez Lokum Deweloper marża brutto na sprzedaży wyniosła 33,9% (-2,9 p.p. r/r). Rentowność netto w raportowanym okresie osiągnęła poziom 19,3% (-6 p.p. r/r).

- W pierwszym półroczu 2020 roku osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe. Mimo trudnej sytuacji związanej z trwającą epidemią lokale w ukończonych inwestycjach oddawane były zgodnie z harmonogramem. W sumie przekazaliśmy klientom klucze do 267 mieszkań mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper S.A. W tym roku podpisaliśmy kolejne umowy kredytowe dla realizowanych projektów. Obecna sytuacja finansowa zabezpiecza prowadzenie działalności Grupy zgodnie z założonym modelem biznesowymdodaje prezes.

W okresie od stycznia do końca czerwca br. Grupa odnotowała spadek sprzedaży o 49% r/r. Podpisanych zostało 88 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 171 rok wcześniej. Niski poziom sprzedaży w pierwszym półroczu 2020 roku to przede wszystkim efekt ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Trwający kilka tygodni lockdown spowodował wyraźne zmniejszenie aktywności na rynku nieruchomości. Ze względów bezpieczeństwa biura sprzedaży Lokum Deweloper były nieczynne od 16 marca do 4 maja. Kontakt z klientami odbywał się drogą telefoniczną i e-mailową. Wprowadzona została także możliwość rezerwacji lokali za pomocą poczty elektronicznej.

- Stopniowe łagodzenie obostrzeń i odmrażanie gospodarki umożliwiły powrót do spotkań z klientami w biurach, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego oraz po wcześniejszym umówieniu wizyty. Dwa ostatnie miesiące minionego półrocza przyniosły ponowny wzrost zainteresowania zakupem mieszkań, zarówno na potrzeby własne, jak i z przeznaczeniem inwestycyjnym. Z tego względu oczekujemy poprawy wyników sprzedaży w drugiej połowie rokudodaje prezes Kuźniar

W maju 2020 r. Grupa wprowadziła do sprzedaży 390 mieszkań w inwestycji Lokum Porto na Starym Mieście we Wrocławiu. Oferta na koniec czerwca obejmowała 1030 lokali w inwestycjach wrocławskich i krakowskich w porównaniu do 435 rok wcześniej. 

W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa rozpoczęła realizację osiedla Lokum Monte w Sobótce pod Wrocławiem, a także uzyskała pozwolenie na budowę kolejnych wrocławskich inwestycji: Lokum Porto przy ul. Gnieźnieńskiej (etapy I-III), Lokum Verde I przy ul. Stoczniowej oraz przedsięwzięcia przy ulicy Klimasa. Realizacja wszystkich prowadzonych przez Grupę projektów we Wrocławiu i Krakowie przebiega zgodnie z planem, a trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 nie spowodowała opóźnień w pracach budowlanych. Na koniec I półrocza 2020 r. Lokum Deweloper posiadał 998 lokali w budowie, co oznacza wzrost o 42% wobec analogicznego okresu w roku 2019. 

W pierwszym półroczu 2020 r. suma lokali rozpoznanych oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi wyniosła 383, co stanowi 73% potencjału rozpoznań, szacowanego w br. na 525 lokali. 

W sytuacji trwającej epidemii Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. podjęło decyzję o przeznaczeniu całości zysku za 2019 r. na kapitał zapasowy Spółki.