Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku wróć do aktualności

  • Grupa Lokum Deweloper osiągnęła w I kwartale 2019 roku 71 mln zł przychodów i 20 mln zł zysku netto.
  • Rentowność brutto ze sprzedaży w tym okresie wyniosła 43,5%.
  • Od początku roku Grupa przekazała klientom 167 lokali.
  • Potencjał rozpoznań Grupy na rok 2019 wynosi 892 lokale, z czego na koniec marca zakontraktowanych było już 83%.

Grupa Lokum Deweloper wypracowała w I kw. 2019 r. 71 mln zł przychodów i 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu do 9 mln zł przychodów i 3 mln zł straty w I kw. 2018 r. Wyniki finansowe są efektem przekazania 167 lokali (wobec 18 w analogicznym okresie roku ubiegłego). Rentowność brutto sprzedaży została odnotowana na poziomie 43,5%, natomiast rentowność netto – 28,4%.

W pierwszym kwartale tego roku zakończyliśmy realizację ostatniego etapu osiedla Lokum Victoria oraz pierwszego etapu Lokum Vena we Wrocławiu. W efekcie przekazania lokali z tych inwestycji odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Było to rezultatem nie tylko optymalizacji kosztów związanej z pełnieniem funkcji generalnego wykonawcy, ale również akceptacji rynku dla cen odpowiadających podwyższonemu standardowi naszych osiedlimówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

Na koniec marca 2019 r. Lokum Deweloper miał podpisane 173 umowy rezerwacyjne (o 4% mniej niż na koniec analogicznego okresu w roku 2018) oraz 89 umów deweloperskich i przedwstępnych (spadek o 71% r/r). Niski poziom sprzedaży jest konsekwencją istotnego uszczuplenia oferty Grupy w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych. Na koniec I kwartału Lokum Deweloper posiadał w ofercie 477 lokali (z czego 286 oczekujących na pozwolenie na budowę). W realizacji było 945 lokali. 

Grupa dysponuje bankiem ziemi o powierzchni 53 hektarów dla realizacji blisko 12 tys. lokali pozyskanym w bardzo korzystnej cenie ok. 29 tys. zł/lokal. Zabezpiecza on rentowną działalność Grupy na kilka kolejnych lat. 

Obecnie naszym priorytetem jest poszerzenie oferty. W oparciu o posiadany bank ziemi przygotowujemy nowe inwestycje, które planujemy wprowadzić do sprzedaży w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Jest to jednak mocno uzależnione od przebiegu procedur urzędowych. Na chwilę obecną podtrzymujemy cel sprzedaży 800 lokali w 2019 r. Istotna będzie dla nas druga połowa roku, w której spodziewamy się uzyskania procesowanych obecnie pozwoleńmówi Bartosz Kuźniar. – Opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych, a co za tym idzie, rozpoczynaniu inwestycji przyczyniły się do zmniejszenia liczby lokali możliwych do rozpoznania w wyniku 2020 r.dodaje Prezes Zarządu Lokum Deweloper.