Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe po I półroczu 2018 r. wróć do aktualności

  • W I półroczu 2018 r. Grupa Lokum Deweloper rozpoznała w wyniku finansowym 24 lokale z projektów zakończonych w 2017 r., odnotowując 13,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i stratę netto 7,6 mln zł. 
  • Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji większość lokali zostanie przekazana Klientom i ujęta w wyniku finansowym w drugiej połowie roku.
  • Potencjał rozpoznań na 2018 r. obejmuje 973 lokale. Na koniec czerwca został zrealizowany już w 84%. 

- Wynik finansowy I półrocza 2018 r. jest ściśle związany z harmonogramem realizacji inwestycji – podobnie jak w zeszłym roku kumulacja odbiorów zaplanowana jest na III i IV kwartał. Jeszcze w sierpniu planujemy rozpocząć przekazywanie mieszkań z etapów IIb i Va osiedla Lokum Victoria we Wrocławiu oraz lokali z pierwszego etapu osiedla Lokum Siesta w Krakowie. W kolejnych miesiącach oddamy do użytkowania pierwszy etap osiedla Lokum Vista w Krakowie oraz lokale z kolejnych dwóch etapów osiedla Lokum Victoria we Wrocławiumówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper. 

Model biznesowy Lokum Deweloper zakłada prowadzenie projektów deweloperskich w roli generalnego wykonawcy, co umożliwia kontrolę i optymalizację kosztów, skrócenie czasu realizacji i zapewnienie najwyższej jakości prowadzonych inwestycji. Stabilna sytuacja finansowa pozwala Spółce na budowę większości inwestycji ze środków własnych, przy nieznacznym udziale finansowania zewnętrznego. 

- Mimo zauważalnych trudności na rynku deweloperskim, braku wykwalifikowanej siły roboczej czy deficytu materiałów budowlanych, nasze projekty powstają zgodnie z założonymi terminami. Wkrótce rozpoczniemy kilkumiesięczny cykl odbiorów lokali zrealizowanych w tym roku, co umożliwi nam rozpoznanie ich w wyniku finansowym 2018 r.mówi Prezes Kuźniar.

W pierwszych dwóch kwartałach  2018 r. Spółka sprzedała 531 lokali, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, daje wzrost o 21%. W tym czasie podpisano łącznie 699 umów rezerwacyjnych, przedwstępnych i deweloperskich, odnotowując wzrost r/r o 11% (628 umów w 2017 r.). 

- Osiągnięty poziom sprzedaży jest zgodny z naszymi prognozami. Klienci poszukują dobrze zlokalizowanych inwestycji o podwyższonym standardzie, dlatego nasze osiedla cieszą się dużym zainteresowaniem. Pomimo wzrostu cen, planujemy w tym roku wypracować wynik zbliżony do zeszłorocznego, czyli przekroczyć poziom 1000 sprzedanych lokalidodaje Prezes Kuźniar.

Oferta Grupy na koniec czerwca 2018 r. obejmowała 928 lokali (w porównaniu do 914 lokali na koniec czerwca 2017 r.). Niedawno do sprzedaży wprowadzono dwa projekty we Wrocławiu - X etap popularnego osiedla Lokum di Trevi na Krzykach oraz nową inwestycję z kompaktowymi apartamentami – Lokum Smart City na Muchoborze Wielkim.