Lokum Deweloper prezentuje dane sprzedażowe za I półrocze 2019 r. wróć do aktualności

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, po dwóch kwartałach br. odnotował spadek sprzedaży r/r. W ramach Grupy podpisanych zostało 171 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 531 w analogicznym okresie 2018 r. Grupa zrewidowała cel sprzedaży do 400 lokali w 2019 r.

W II kwartale 2019 r. Lokum Deweloper miał zawarte 82 umowy deweloperskie i przedwstępne, czyli o 64% mniej niż w II kwartale 2018 roku (227 umów). Na koniec czerwca rezerwacjami objęte były łącznie 133 mieszkania we Wrocławiu i w Krakowie (wobec 168 rezerwacji rok wcześniej).

Ten rok jest dla nas szczególnie trudny. Odnotowujemy spadki sprzedaży, które są wynikiem mocno uszczuplonej oferty mieszkań. Odczuwamy skutki znaczących opóźnień w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. Ponadto otrzymane decyzje zostały oprotestowane. Konsekwencją tego jest wstrzymanie inwestycji dla blisko 600 lokali mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper. – W związku z tym zakładany cel sprzedaży w 2019 r. na poziomie 800 szt. musimy zrewidować o połowę, do 400 lokali dodaje Bartosz Kuźniar.

W wyniku I półrocza 2019 roku rozpoznanych zostało 498 lokali.  Na tę liczbę składają się głównie mieszkania wydane klientom z zakończonego na początku roku etapu Vc inwestycji Lokum Victoria oraz pierwszego etapu Lokum Vena. W II kwartale Grupa rozpoczęła przekazywanie mieszkań z VIII etapu osiedla Lokum di Trevi. Na koniec czerwca suma lokali rozpoznanych oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi to 754 szt., co stanowi 85% potencjału rozpoznań lokali w 2019 roku. Ten sam wskaźnik dla przyszłego roku wynosi 69% - umowami deweloperskimi, przedwstępnymi oraz rezerwacyjnymi objętych jest 250 lokali.

Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku Lokum Deweloper realizował budowę 701 lokali (w porównaniu do 2 024 w analogicznym okresie roku ubiegłego). W ofercie znajdowało się 435 lokali (wobec 928 na koniec czerwca 2018 r.), z których 284 oczekują na pozwolenie na budowę.